D. Francesc Taverner Torrent

Vicedecano
Junta Permanente
Nº Colegiado: 
256

• Acupuntor. Osteópata
• Gerente de FISIOSAN, Centre de Fisioterapia i Recuperació Funcional. Sant Joan d´Alacant
• Gerente de ALFIS 31, S.L. empresa que gestiona S.E.D. Servicio de Estancias Diurnas Municipal de Alicante